Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Sološnica
Sološnica č.d. 527
906 37 Sološnica


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00

Obec Sološnica
Sološnica č.d. 527
906 37 Sološnica

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 34 6548825

Web: http://www.solosnica.sk

E-mail: starosta@solosnica.sk

IČO: 00310026

DIČ: 2021086892

Bankové spojenie

IBAN: